Het spiksplinternieuwe eiland ontstond direct boven de plek waar de uitbarsting plaatsvond. Het heeft een diameter […]
Consumenten maken zich grote zorgen over de effecten van klimaatverandering in Nederland. Ze vinden dat er […]
Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 staat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen prominent […]
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd en het wordt steeds duidelijker dat […]