WWS PUNTENTELLING ADVIES

wws puntentelling:: voor
een optimale huurwaarde

Wij leveren de WWS puntenberekening en geven desgewenst advies om de huurwoning te verbeteren, incl. ROI-rapport. Puntentelling vanaf €95. 

We komen langs om de huurwoning(en) op te nemen, conform het woningwaarderingstelsel (WWS). Hiermee weet u wat uw maximale verhuurprijs mag zijn. Desgewenst stellen we een adviesrapport op, voor inzicht in verbeteringen/ kosten vs. huurprijsverhoging.

* Verhuur in de vrije sector vereist minimaal 145 punten. Wilt u weten hoe uw huurwoning er voor staat? Neem even contact op :

Interesse in WWS Puntentelling / Advies?