Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 staat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen prominent op de agenda van overheden en het bedrijfsleven. Op welke manier Nederlandse bedrijven rekening houden met het opruimen van hun historische uitstoot – Scope 0 – , en welke visie ze daarop hebben, wordt vanaf vandaag onderzocht. Verminderen en […]

Categorie:

Tags: