Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink. Een mogelijke dreiging is het optreden van voelbare aardbevingen. Voor een veilige opschaling en behoud […]

Categorie:

Tags: