Waterstof wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen, maar de methodes die worden gebruikt om het te maken genereren te veel kooldioxide of zijn te duur. Onderzoekers van de Rice University hebben een manier gevonden om waterstof te oogsten uit plastic afval met behulp van een emissiearme methode die zichzelf ruimschoots kan terugbetalen. […]

Categorie:

Tags: