Inspanningen om de planeet te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering zullen tekortschieten als we de uitstoot van broeikasgassen binnen het wereldwijde voedselsysteem niet terugdringen. Op dit moment heeft tweederde van de totale door de mens veroorzaakte uitstoot met voedsel te maken. De grootste stijging van de uitstoot binnen voedseltoeleveringsketens is te wijten aan […]

Categorie:

Tags: