Bedrijven die klimaatvriendelijk ondernemen hebben meer kans op een opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Het waterschap gebruikt bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder. Wie voor minder CO2 in de lucht zorgt, ontvangt meer punten. Dit helpt bij het krijgen van de opdracht. Zelf is Noorderzijlvest ook gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. CO2-prestatieladder De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat bedrijven […]

Categorie:

Tags: