CDP – de wereldwijde non-profit op het gebied van milieugerelateerde informatieverschaffing – heeft meer dan 21.000 bedrijven een score gegeven op basis van informatie die is gerapporteerd via de vragenlijsten over klimaatverandering, ontbossing en waterveiligheid. Iets minder dan 400 hiervan (2%) zijn opgenomen in de 2023 A-lijst voor het openbaar maken van bruikbare milieugegevens van […]

Categorie:

Tags: