TotalEnergies Renewables Nederland heeft het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie ondertekend. Binnen dit convenant zetten zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden zich gezamenlijk in voor verduurzaming van de internationale productie- en installatieketens van windturbines en zonnepanelen. Samenwerking De productie en installatie van windturbines en zonnepanelen kunnen nadelige gevolgen hebben voor mens, […]

Categorie:

Tags: