Op 3 november heeft Tata Steel Nederland haar Groen Staal-plan 2030 ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de maatwerkaanpak. Het plan van Tata Steel Nederland richt zich op drie concrete zaken waarmee significant aan Nederlandse én Europese klimaatdoelstellingen wordt bijgedragen, de impact op de directe leefomgeving wordt verminderd en Tata Steel Nederland én […]

Categorie:

Tags: