Mkb-ondernemers kunnen tot 30 september 2023 weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren. Mkb’ers worden hierdoor beter geholpen en oneigenlijk gebruik van de regeling wordt zoveel mogelijk voorkomen. Met subsidie uit de SVM-regeling […]

Categorie:

Tags: