Signify, de wereldleider op het gebied van verlichting, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn broeikasgasemissies (BKG) sinds 2019 heeft gehalveerd, waardoor een cumulatieve BKG-emissiereductie van 334 miljoen ton CO2e is bereikt boven het niveau dat vereist is om te voldoen aan het 1,5-gradenpad van de Overeenkomst van Parijs. In 2023 heeft het bedrijf de uitstoot […]

Categorie:

Tags: