Onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig politiek akkoord bereikt over een verordening tot vaststelling van het eerste EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering. Het vrijwillige kader is bedoeld om de ontplooiing van hoogwaardige activiteiten op het gebied van koolstofverwijdering en bodememissiereductie in de EU te vergemakkelijken en te versnellen. Zodra de verordening […]

Categorie:

Tags: