Nieuw Groen, bemiddelaar tussen aanbieders en afnemers van Nederlandse carbon credits uit voedselbossen en agroforestry, doet onderzoek naar de Nederlandse markt voor vrijwillige carbon credits. Deze marktverkenning wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Medewerkers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid binnen het bedrijfsleven en publieke organisaties kunnen […]

Categorie:

Tags: