Een duurzame industrie in Nederland, zonder gebruik van fossiele grond- en brandstoffen, is mogelijk. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu. De focus verschuift van fossiele energie-intensieve industrie naar een nieuwe industrie, die doet waar we in Nederland goed in zijn en die schoon kan produceren. De overgang […]

Categorie:

Tags: