Gelukkig vormen de cfk’s niet direct een bedreiging voor het herstel van de ozonlaag. Maar…aangezien het naast ozonvernietigers ook potente broeikasgassen zijn, is het slecht nieuws voor het klimaat. Nog niet zo heel lang geleden gebruikten mensen chloorfluorkoolstofverbindingen (kortweg cfk’s) om honderden producten te maken: van koelkasten tot blusmiddelen en van reinigings- tot isolatiemiddelen. Maar […]

Meer wetenschap? Lees de nieuwste artikelen op Scientias.nl .

Categorie:

Tags: