Er is meer samenwerking nodig tussen bedrijven om problemen elektriciteitsnet op te lossen. Dat is één van de conclusies uit het manifest Verduurzaming Bedrijventerreinen, dat op 14 februari is gepubliceerd. De opstellers van het manifest zijn Natuur & Milieu, Fontys, ClimateMatters, IVN Natuureducatie, GroenLeven, Natuur en Milieufederaties, TAUW, Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen en Parktrust. Het manifest is opgetekend […]

Categorie:

Tags: