Koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem én daarbij de landbouwbodems duurzaam beheren, is dat mogelijk? Na vijf jaar onderzoek in het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik is de balans opgemaakt. Conclusie: het klimaatdoel van 0,5 Megatonton extra CO2 vastlegging in minerale landbouwbodems is in theorie haalbaar. Voorwaarde is dat maatregelen die […]

Categorie:

Tags: