Het Science Based Targets initiative (SBTi) heeft de nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 van Nature’s Pride en Berries Pride goedgekeurd. Deze klimaatdoelstellingen omvatten het terugdringen van de uitstoot in de hele keten. Nature’s Pride en Berries Pride zijn de eerste AGF-importeurs die zich committeren aan ketenbrede reductiedoelstellingen. Hiermee zetten de bedrijven hun streven naar een duurzamere […]

Categorie:

Tags: