Er is steeds meer weerstand tegen zonneparken op landbouwgrond. Dat zou ten koste gaan van de voedselproductie. Het concept Agri-PV combineert beide: energieopwekking én gewasopbrengst. Het project Sunbiose doet hier onderzoek naar met subsidie uit de MOOI-regeling. Het consortium ontwikkelt en test proefopstellingen met zonnepanelen voor verschillende sectoren, waaronder fruitteelt en biologische akkerbouw. In één […]

Categorie:

Tags: