Dit wijst erop dat we zo snel mogelijk moeten beginnen met ons voorbereiden op een aanzienlijke zeespiegelstijging. Klimaatwetenschappers maken zich al geruime tijd zorgen over de dreiging van het instorten van de West-Antarctische ijskap. Desondanks hielden ze hoop dat de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord de meest ernstige effecten van klimaatverandering zouden kunnen afwenden. Maar […]

Meer wetenschap? Lees de nieuwste artikelen op Scientias.nl .

Categorie:

Tags: