Het vastleggen van CO2 in landbouwbodems wordt gepromoot als een kansrijke optie om de klimaatverandering te temperen. Maar is het dat ook? Meerdere bodemkundigen op de Wageningen Soil Conference op 29 augustus plaatsen kanttekeningen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we niet alleen de broeikasgasemissies sterk verminderen, maar ook meer CO2 vastleggen in de bodem. Uit […]

Categorie:

Tags: