De Nederlandse industrie werkt in vijf geografische regio’s (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Chemelot en Zeeland-West-Brabant) samen. Naast schaalvoordelen en het kunnen delen van infrastructuur biedt dit ook grote kansen om de beoogde verduurzaming versneld te realiseren. Daarom zijn er vijf zogenoemde clusterregisseurs benoemd door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Zij gaan sturen op de […]

Categorie:

Tags: