Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Met het regeringsbesluit om de energietransitie te versnellen en voor 2030 nog ten minste 500.000 woningen aan te sluiten op warmtenetten, zijn de warmte transitievisies van Nederlandse gemeenten hier vol op gericht. Ook voor Energie voor Elkaar is het essentieel om te kijken naar de […]

Categorie:

Tags: